6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Yeşil Yıldız Sertifikası

İnsan eliyle giderek bozulan ekolojik denge, devletleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda önlem almaya zorlamaktadır. Çevre kirliliği ilk etapta diğer canlıları etkilese de eninde sonunda insan sağlığını da çok tehlikeli şekilde tehdit edecektir. Bu yüzden özellikle iş hayatında alınabilecek önlemler ile çevre bilinci geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda turizm sektörüyle alakalı olarak, işletmelerin çevre duyarlılığına sahip olduğunu gösteren yeşil yıldız sertifikası düzenlenmektedir. Doğanın rengini, gökyüzünün sadeliğini yansıtan yeşil yıldız sertifikası başta oteller olmak üzere moteller, pansiyonlar ve benzeri turistik konaklama yerlerinin çevreye zarar vermediğini belgelendirmektedir.