6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Deşarj İzni

Üretim faaliyetleri sonucunda ortaya atık su çıkaran firmaların, bu atık suyu güvenli ve temiz şekilde doğaya salması deşarj, bu doğaya salınım işlemi için yasal müsaade alınmasına ise deşarj izni adı verilmektedir. Bu iznin ana hedefi doğadaki su kaynaklarının korunması, temiz kalması ve canlılar için kullanımının sürdürülebilmesidir. Salınacak olan su arıtılmış veya arıtılmamış olabilir ancak içinde zararlı kimyasallar barındıramaz. Bu konuda en genel geçer mevzuat Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğidir. 2004 yılında yayınlanan bu yönetmeliğe göre iş ve işlemler yürütülür. Deşarj iznini takılmadan ve problemsiz şekilde alabilmek için Veri Çevre Danışmanlık firmasına güvenebilirsiniz.