6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Sıfır Atık

Giderek kirlenen, kuruyan ve çölleşen dünyamızı kurtarmak için geç değil. İnsanoğlunun yaşadığı alanı koruması, gelecek nesiller için daha yaşanabilir kılması için elini taşın altına koyması gerekiyor. İstisnasız herkesin doğal yaşamı korumaya yönelik çaba göstermesi, bu konuda ulusal ve uluslar arası politikaların yaygınlaştırılması hayati önem arz ediyor. Doğayı ve suyu korumada sıfır atık çalışmalarının önemi büyük. Hayatımızı kaliteli şekilde idame ettirmenin yolu doğayı ve en önemlisi suyu korumaktan geçtiği için, kendi neslimizde yapacağımız önleme çalışmalarının gelecek nesiller için “sağlıklı bir yaşam” anlamına geldiğinin farkındayız. Sıfır Atık Nedir? İsrafın önlenmesi ve insanoğlunun hayatını idame ettireceği kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, nelerin atık oluşumuna neden olduğunun araştırılması, bu nedenlerin ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi, atık oluşumu önlenemediği takdirde ise bunların mümkün olan en uygun yöntemler geri dönüşümünün sağlanması sıfır atık olarak nitelendirilmektedir. Atık yönetiminin temel yapısını oluşturan bu anlayış ile toplum bilinçlendirilerek, çeşitli projelere katkı sunmaları sağlanır. Sıfır atık ile ilgili yürütülen projeler kapsamında çalışan firmalar, yerel yönetimler, vakıflar ve derneklerin faaliyetlerine destek vermek, doğanın geri dönüşebilir materyallerinin kullanılarak kirlenmesini engellemek başlı başına bir insanlık görevidir. Geri dönüştürülebilir tüm maddelerin bu kapsamda değerlendirilmesi önemlidir. Doğaya karışmadan tekrar endüstri sürecine dahil edilmesi, sonra yeniden insanların kullanımına sunulması, sonra istenen nitelikleri taşıyorsa yeniden geri dönüştürülmesi gibi bir döngü, kaynakların verimli kullanılması adına gereklidir. Giderek kalabalık hale gelen dünyadaki kaynakların bu şekildeki bir anlayışla kullanılması, nüfus-kaynak dengesinin sağlanmasına olanak verir.