6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Çevre Danışmanlık

Veri Çevre Danışmanlık olarak yasal düzenlemelerle çerçevesi belirlenmiş çevre danışmanlığı hizmetlerini tamamen profesyonel şekilde sunmaktayız. Firmamız bu kapsamda yer alan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, ÇED izleme Kontrol Süreci, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Atık Grubu Yönetmeliği hükümlerine göre hizmet vermektedir. İlgili yönetmelik hükümlerinde yer alan şartlara sahip tüm firmaların yetkilendirilmiş firmalardan resmi olarak ''Çevre Yönetim Hizmeti'' almaları zorunludur. Profesyonel yönetim ile uzman ekibimizin bütün halinde sunduğu tüm hizmetler yasal prosedürlere tamamıyla uymaktadır.