6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Atık Yönetim Planı

Atıkların oluştuğu çevrede azaltılması, niteliklerine göre ayrıştırılması, toplanarak geçici depolama alanlarına nakledilmesi, geri dönüşüm sürecine kazandırılması, bertaraf edilmesi ve nihayetinde kontrolünün sağlanması atık yönetimidir. Merkez olarak Bakanlık, yerel olarak belediyeler tarafından denetimi yapılan atık yönetimi faaliyetleri son derece önemli olan konulardan birisidir. Gerek endüstriyel atıkla gerekse tıbbi atıklar, hem çevreye hem de insan sağlığına birincil derecede tehlikeli olarak zarar verebilecek atıklardır. Bu yüzden bakanlığın en üstte olacak şekilde yerel yönetimlerin de ortak payda kabul ederek atık yönetimini tamamen bilimsel ve teknik çerçevede ele alması gerekmektedir.