6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Emisyon & Gürültü Ölçümleri

Zehirli gazların işyerlerine veya konutlara verebileceği zararları en aza indirgemek için alınması gereken önlemlere veri sağlamak için emisyon ölçümleri ciddi şekilde kullanılmaktadır. İş yaşamında özellikle endüstriyel alanlarda imalat sonucu ortaya çıkan zahirli gazların baca vasıtasıyla atmosfere salınımı kısa vadede doğaya zarar verecek gibi düşünülse de uzun vadede canlıların yaşam alanlarını tahrip ederek onların da tehlike altında olmasına neden olacaktır. Bu yüzden mevzuatlarda bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden en önemlisi “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte sanayi tesislerine ilişkin yasal emisyon limitleri belirlenmiş ve bu limitlerin dışına çıkan işletmelere ciddi yaptırımlar getirilmiştir. İşletmeler yaptırımlara maruz kalmamak için yetkili firmalara emisyon ölçümleri yaptırarak, faaliyetlerinin sonucunda doğaya verdikleri zararın minimalliğini belgelemek zorundadırlar.