6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Atık İthalatçı Belgesi

Atık ithalatçı belgesi geri dönüşüm sektörünün en önemli belgelerinden biri olup, toplanan atıkların yurt dışından ülkemize getirilebilmesi adına gerekli bilimsel, teknik ve bürokratik işleyişe ait yetki sertifikası anlamına gelmektedir. Geri dönüşüm ve atıkların toplanması alanında hizmet veren çevre danışmanlık firmalarının Bakanlıktan aldığı ve oldukça yoğun bir prosedüre sahip bu belgenin işleyiş açısından önemi büyüktür. Atıkların belirli bir alanda toplanarak sadece yurt içindeki tesislerden değil, yurt dışındaki tesislerden de alınabilmesine olanak tanımaktadır. Atık işleme tesislerinde işlemden geçen atıklar yeniden kullanıma dönüştürülmek suretiyle farklı işletmelere yönlendirilmektedir. Yurt dışından farklı nitelikteki atıkların ülkemizde tesislere getirilerek işlenmesi depolanması veya gerekli süreçlerden getirilmesi eylemlerine imkan tanınmaktadır. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından incelenmekte, düzenlenmekte ve hazırlanarak ilgili işletmelere teslim edilmektedir. Oldukça önemli bir işleve sahip olan Atık İthalatçı Belgesi, belirli kotalarda getirilmek istenen atıkların miktarını, niteliğini ve diğer özelliklerini içermektedir. Bu durumda esas olan çevrenin korunması adına yapılması gereken işlemlerdir. Her işletme kontrolsüz şekilde atık ithal etse, denetimden yoksun olarak bunları işlese veya depolasa, çevrenin zarar görmemesi imkansızdır. Bu yüzden Bakanlık bu ithalat konusunda da işi sıkı tutmaktadır. İlgili işletmelerin ve danışmanlık firmalarının bu tebliğe göre işlem yapması gerekmektedir.