6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızlı İletişim

Hizmet Başlığı

images

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Yeni projelerde yerelden başlayıp bakanlığa kadar uzanan bir silsile içinde hareket edilerek çevre izin ve lisans belgesi alınma zaruriyeti vardır. Tüm Çevre Mevzuatları içinde yer alan hükümler, projelerin çevre ile olan ilişkisini düzenlemektedir. Uzmanların koordinesinde hazırlanan projelerin doğaya saygılı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir.